سیمینار آموزشی با موضوع آشنایی محصلین با مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در سالن کنفرانس مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان با حضور ریاست مرکز حل منازعات تجارتی جناب آقای توکل خرم و رهبری موسسه دنیای بهتر افغانستان و شرکت خدمات، مطالعات و مشاوره حقوقی نماد عدالت به تاریخ پنج شنبه مورخ 20 میزان سال 1402 هـ.ش برگزار گردید.

در این جلسه معارفه، جناب آقای توکل خرم و همکارانشان بخشهای مختلف و تاریخچه تاسیس مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را معرفی نمودند. متعاقب آن استاد شعیب به نمایندگی از موسسه دنیای بهتر افغانستان و شرکت خدمات حقوقی نماد عدالت سیمینار حکمیت با موضوع حل منازعات از طریق حکمیت ودرک اهمیت و ویژگی های حل منازعه از طریق حکمیت، آگاهی دهی در مورد قواعد ملی حکمیت، تأسیس و تقویت جنبه های مسلکی و عملی مشارکین در عرصه حکمیت در منازعات را به تفصیل برای محصلین ارایه نمودند که با استقبال خوب محصلین روبرو شد و در اخیر به سوالات محصلین در مورد حکمیت پاسخ دادند.

این برنامه آموزشی در راستای ارتقای ظرفیت محصلین رشته حقوق از سوی واحد تعلیم و تربیت موسسه دنیای بهتر افغانستان و در همکاری با مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان برگزار گردید.

Similar Posts