جان باختن یک کودک 6 ساله افغان در امریکا

شبکه سی‌بی‌اس آمریکا به نقل از مقام‌های این کشور خبر داده یک کودک ۶ ساله افغان که در جریان خروج نیروهای نظامی در سال ۲۰۲۱ بدون اعضای خانواده‌اش افغانستان را ترک کرده است، در آمریکا جان سپرده است.

بر اساس این گزارش این کودک که به اختلال آنسفالوپاتی مبتلا بوده، هفته گذشته در یک مرکز سرپرستی دولت فدرال جان سپرده است.

به گزارش شبکه سی بی اس این کودک، یکی از صدها کودک افغانی است که در سال ۲۰۲۱ بدون پدر و مادرشان، به همراه هزاران نفر از خانواده‌های در خطر افغان دیگر، از افغانستان تخلیه شدند. والدین این کودکان یا قادر به ترک افغانستان نبوده‌اند و یا پیش از اینکه کشور را ترک کنند، کشته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این کودکان، به دلیل نداشتن سرپرست، تحت مراقبت اداره اسکان آورگان وزارت درمان آمریکا قرار می‌گیرند.

این اداره همان مرکزی است که مسئولیت نگهداری کودکان بی‌همراه مهاجر از مرز جنوبی آمریکا را نیز برعهده دارد.

Similar Posts